Λουκάνικα Καραμανλίδικα

 

  •   
Γεύση υπέροχη φερμένη από την περιοχή της Προύσας και Κονίου της Μικράς Ασίας.

πίσω στην κατηγορία Λουκάνικα...